INFORMATION A-Ö

INFORMATION A-Ö

ANDRAHANDSUTHYRNING

För att hyra ut din lägenhet måste du få ett godkännande av fastighetsägaren. Mer information om detta finns under uthyrningspolicy.

AUTOGIRO

Einar Anderssons Eftr. AB tillämpar ej autogiro.

AVFLYTTNING

Uppsägningstiden är tre (3) månader, vid dödsfall en (1) månad. Besiktning sker innan du flyttar. Mer information finns under uthyrningspolicy.

BALKONG

Blomlådor ska hängas på insidan av räcket. Det är inte tillåtet att skaka mattor eller att grilla, ej heller att sopa ner skräp på balkongen under. Man ansvarar själv för att skotta, och att ta bort eventuella istappar, från balkongen. Kontrollera så att ingen person finns under när du skottar.

BLANKETTER

Blanketter för ex andrahandsuthyrning och bostadsbyte finns att hämta på vårt kontor. Uppsägning finns på ditt hyresavtal.

BORRHÅL

Borrhål efter spegelvägg, vägg-tv eller andra fästanordningar räknas inte som normalt slitage, även för många gjorda hål på en begränsad yta kan leda till ersättningskrav. Inför avflyttning är hyresgäst skyldig att återställa nämnda skador.

BRANDVARNARE

Minst en brandvarnare ska finnas i lägenheten, finns att köpa i många butiker. Den bör du kontrollera en gång varje månad genom att trycka på knappen så att signal hörs. Som hyresgäst ansvarar du själv för batteribyte och att brandvarnaren fungerar. Man har som hyresgäst ett stort eget ansvar när det gäller brand.

BREDBAND

I fastigheterna finns bredband via Comhem.

CYKLAR

Cyklar får inte stå i trapphuset, de räknas som utrymningsvägar och försvårar vid en evakuering om det skulle börja brinna eller vid annan nödsituation.

EL-ABONNEMANG

Du anmäler själv in/avflyttning till el-leverantören.

EXTRALÅS

Ansvara du som hyresgäst för.

FELANMÄLAN

Information hittar du här.

FLYTTSTÄDNING

Städtips finns under uthyrningspolicy.

FÅGLAR

Mata inte fåglar från balkongerna, det skräpar ner och drar till sig bl a möss och annan ohyra.

GRILLA

Det är förbjudet att grilla på balkongen.

HEMFÖRSÄKRING

För din egen säkerhet är det viktigt att du har en gällande hemförsäkring.

HYRAN

Hyran ska betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden innan. Vid betalning är det viktigt att använda Ocrnumret som framgår på respektive månads faktura. Upprepade förseningar med hyresinbetalningar och obetalda hyror kan leda till avhysning.

INFLYTTNINGSDATUM

Du har rätt att tillträda lägenheten kl 12.00 på inflyttningsdagen inträffar den på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

KABELTV

Inom fastigheterna finns Comhem.

KATTSAND

Kattsand får absolut inte spolas ner i toaletten. Sanden skadar rören och orsakar stopp i avloppen vilket i sin tur kan leda till vattenskador i lägenheten.

LÅSÖPPNING

Debiteras hyresgäst och mot faktura.

NATTJOUREN

Fastigheten är ansluten till Nattjouren. Telefonnr finns på hyresgästtavlan i entrén.

NYCKLAR

Borttappade nycklar debiteras.

PARABOL

Parabol får inte sättas upp på balkongräcken eller fasaden.

PERSIENNER

Persienner är hyresgästens egendom. Underhåll och reparation sköter du själv.

SOPOR

Grovsopor lämnar du själv till återvinningscentral. Tänk på att felaktigt sorterade sopor kan leda till höjda avgifter och det i sin tur leder till höjda hyror. Kartonger, el, batterier och wellpapp räknas som grovsopor, endast tidningar, glas och matavfall får återvinnas via soprummet.

STÖRNINGAR

Du får inte uppträda störande eller spela hög musik så att du stör dina grannar. Som hyresgäst ansvarar man även för sina gästers uppträdande. Skällande hudar och lösspringande katter räknas också som störning.

SÄKRINGAR

Se alltid till att du har rätt ampere styrka på säkringar hemma.

TRAPPHUS

Dessa räknas som utrymningsvägar och får ej blockeras av cyklar, barnvagnar mm. All rökning i trapphus, hissar, tvättstugor och andra allmänna utrymmen är inte tillåtet.

TVÄTTSTUGA

Respektera tvättiderna. Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan vara noggrant städad, glöm inte att rengöra luddfilter i tumlaren/avfuktaren. Om det skulle vara ostädat när du har din tid, kan du kontakta kontoret för att få reda på vem som hade tvättstugan före dig, förutsatt att du vet bokningsnr. BH med byglar måste tvättas i separat tvättpåse pga att byglar kan lossna och fastna både i maskin och avlopp.

VINDSFÖRRÅD

Sätt hänglås på ditt förråd när du flyttar in. Sopa/torka ur det när du flyttar. Se alltid till att ditt förråd är märkt med ditt lägenhetsnummer.

VÅTUTRYMMEN

Rengör golvbrunnen emellanåt, detta gör att avloppet fungerar bättre. Det är förbjudet att borra hål i badrumsväggar för att montera ev hyllor, krokar osv utan att först kontakta fastighetsskötare.

VATTENLÅS OCH AVLOPP
1.Vattenlåset demonteras genom att lossa de stora klämringarna eller muttrarna som håller ihop delarna. Använd båda händerna och håll emot.
2. Dela hela systemet, så att du kan rensa de olika delarnas insidor på fett och smuts. Använd varmt vatten och ett rengöringsmedel.
3. Om det sitter en propp i själva vattenlåset kan den frigöras med bit tjock ståltråd, som böjs och används som ett rensband.
4. Tvätta och borsta rören invändigt, så att de blir släta och rena från de beläggningar som bidrar till att bilda proppar och förstoppning.
5. Kolla alla packningar som sitter i klämringarna. Byt ut dem om det behövs och skruva fast dem ordentligt, så att avloppet är tätt när det sätts ihop.
VATTENLÅS MED BOTTENVENTILER

Om vattenlåset har en stor bult sittande i botten av röret kan du i första hand nöja dig med att skruva ur den och rensa själva vattenlåset genom bottenventilhålet.

På gamla och mycket igengrodda vattenlås kan bottenventilen sitta ordentligt fast. Ha tålamod när den ska skruvas av och ta inte i med för mycket kraft. Försök i stället lirka upp den med små ryck.

1.En bottenpropp i vattenlåset kan lösas upp, och sedan kan vattenlåset rensas utan att hela rörsystemet måste demonteras.
2. Har avloppet ingen bottenpropp rensas det med ett rensband genom vaskens avlopp.
3. En så kallad pungvattenlås är monterad med gängor, som ofta kan vridas på och av med händerna.